APACHE(アパッチ)の起動・停止・再起動

APACHEの起動・停止・再起動のコマンドをメモです。

スポンサーリンク

APACHE操作

ディストリビューションごとにメモ。

Mac

起動

sudo apachectl start

停止

sudo apachectl stop

再起動

sudo apachectl restart

Ubuntu

起動

sudo service apache2 start

停止

sudo service apache2 stop

再起動

sudo service apache2 restart

CentOS7

起動

systemctl start httpd

停止

systemctl stop httpd

再起動

systemctl restart httpd

コメント

タイトルとURLをコピーしました